Hizmetlerimiz

Please select your page

Dinamik ve statik olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilir.

DİNAMİK BÖBREK SİNTİGRAFİSİ

Böbrek fonksiyonlarının damar yolundan verilen radyofarmasötik  aracılığı ile değerlendirilmesi prensibine dayanır.

Verilen maddenin böbreklerde tutulumu, dağılımı, atılması zaman içinde izlenerek böbrek fonksiyonları vizüel ve grafik datalar aracılığı ile değerlendirilir.

İSTENME AMACI 

 • Böbrek yetmezliğinin değerlendirilmesi
 • Renal transplantasyon takibi
 • Renovasküler hipertansiyon teşhisi
 • Split böbrek fonksiyonları
 • Donör böbrek fonksiyon değerlendirilmesi
 • Operasyon öncesi ve sonrası böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
 • Üst üriner kanal darlıklarının araştırılması (diüretik renogram)

ÖN HAZIRLIK

Çekim için hastanın mesanesinin dolu olması istenir ve bunun için bol sıvı alınımı sağlanır.

Çekim yaklaşık 40 dk sürer.

STATİK BÖBREK SİNTİGRAFİSİ

Statik böbrek sintigrafisi böbreklerin vücutta yerleşimlerinin, boyutlarının, şeklinin değerlendirildiği , total fonksiyona katılımlarının hesaplandığı  en önemlisi böbrekte idrar oluşumunu sağlayan korteks tabakanın araştırıldığı değerli bir yöntemdir.

İSTENME AMACI

 • Böbrekte geçirilmiş enfeksiyonların böbreğe verdiği hasarın derecesinin saptanmasında
 • Tümör ve kist gibi yer kaplayan lezyonların araştırılmasında
 • Doğumsal böbrek anomalileri ve ektopik böbrek araştırılmasında
 • Ayrı ayrı böbrek fonksiyonlarının araştırılmasında
 • Fonksiyone etmeyen böbreğin teyit edilmesinde kullanılır.

NASIL YAPILIR

 Özel hazırlık gerektirmez

 Damar yolundan verilen radyofarmasötik sonrası 3 saatlik bekleme süresini takiben çekim gerçekleştirilir.

 Yaklaşık olarak 30 dakika sürer.