MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ MPS (KALP SİNTİGRAFİSİ):

BÖBREK SİNTİGRAFİSİ (RENAL SİNTİGRAFİ):

KEMİK SİNTİGRAFİSİ:

AKCİĞER VENTİLASYON/PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ:

TİROİD SİNTİGRAFİSİ:

PARATİROİD SİNTİGRAFİSİ:

GÖZYAŞI YOLLARI SİNTİGRAFİSİ (DAKRİOSİNTİGRAFİ): 

LENFOSİNTİGRAFİ:

BEYİN PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ (SPECT):

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ (VUR) SİNTİGRAFİSİ DİREKT:

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ (VUR) SİNTİGRAFİSİ INDİRECT:

ÜRE NEFES TESTİ C-14:

GASTROİNTESTİNAL KANAMA ÇALIŞMASI:

MİDE BOŞALIM ÇALIŞMASI:

TÜKÜRÜK BEZİ SİNTİGRAFİSİ:

ÖZEFAGUS TRANSİT ÇALIŞMASI:

MECKEL DİVERTİKÜLÜ ARAŞTIRMASI:

GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ ÇALIŞMASI:

KARACİĞER DALAK SİNTİGRAFİSİ:

HEPATOBİLLER SİNTİGRAFİSİ:

SENTİNEL LENF NODU ÇALIŞMASI:

İYOT -131 TÜM VÜCUT TARAMA ( Tanısal ve Tedavi sonrası):

İNTRAOPERATİF GAMA PROB UYGULAMASI:

BEYİN PERFÜZYON SPECT:

SELEKTİF DALAK SİNTİGRAFİSİ:

RADYONÜKLİD SİNEVEKTOMİ:

REST MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ(VİABİLİTE ÇALIŞMASI):

RADYONÜKLİD VENTRİKÜLOGRAFİ (MUGA) ÇALIŞMASI:

İŞARETLİ ERİTROSİTLER İLE HEMANJİOM ARAŞTIRMASI: