Hizmetlerimiz

Please select your page

Lenfatik dolaşım sistemindeki patolojilerin tespit edilmesine yardımcı olan faydalı ve kolay uygulanabilir bir testtir. 

Radyoaktif madde ile işaretli kolloid partiküllerinin hedef alanda  deri altına enjekte edilmesi sonrasında lenf yolları ile lenf nodlarına taşınması prensibine dayanır. Lenfatik yollar ve fonksiyonları bu şekilde değerlendirilir.

 İSTENME SEBEBİ

  • Lenf ödemde tıkanıklık var ise yerini tespit etmek için
  • Metastaz yapan malign tümörlerde 
  • Hastalığın hangi boyutta olduğunu saptamak
  • Hastalık gidişatını (prognoz) belirlemek ve 
  • En iyi tedavi şeklini planlamak için kullanılır.
  • Sentinel lenf nodu sintigrafisi de bu uygulama içerisindedir.

 ÖN HAZIRLIK

  • Ön hazırlık gerektirmez. 
  • İlgili lenfatik bölgeden cilt altına enjeksiyon yapıldıktan sonra kamera altında çekimler gerçekleştirilir.
  • Gereklilik halinde 24 saate kadar görüntüleme yapılabilmektedir.