Hizmetlerimiz

Please select your page

Paratiroid bezi yaklaşık 4 adet ve mercimek (5-6 mm) büyüklüğündedir. Yerleşim yeri tiroid bezinin arka komşuluğunda ve iki tanesi yukarıda iki tanesi aşağıda olacak şekildedir.

Bu bezlerden parathormon salgılanır ve bu hormon vücuttaki kalsiyum dengesi için hayati öneme sahiptir. 

Az veya fazla salgılanmasında önemli rahatsızlıklara sebep olur.

Fazla salgılanmasının en sık nedeni (%85) paratiroid bezlerinden birinde adenom adı verilen iyi huylu tümör oluşmasıdır.

Genellikle çok küçük olan bu adenomun tedavi amaçlı çıkarılması için yerinin tespit edilmesi gerekir. 

Bu hormon salgılayan adenomlar bazen vücudun başka yerlerinde de bulunabilirler. ( ektopik adenomlar) 

Nükleer tıpta uygulanan paratiroid sintigrafisi bu adenomları bulabilmek amacı ile gerçekleştirilir.

 ÖN HAZIRLIK

 Özel hazırlık gerektirmez.

 Damar yolundan uygulanan radyofarmasötik maddenin ardından belirli aralarla yatar pozisyonda çekimler gerçekleştirilir.

 Çalışma yaklaşık iki saat bazı durumlarda gerekli görülür ise  daha uzun sürebilir.

 Adenom bulunabildiği taktirde cerrahi tedavi ile tam iyileşme sağlanır.