Hizmetlerimiz

Please select your page

Tiroid bezinin her türlü büyümesine GUATR ismi verilir.

Tiroid sintigrafisi ile tiroid bezinin büyüklüğü, şekli , yerleşimi ve nasıl çalıştığının değerlendirilmesi yapılır.

 ÖN HAZIRLIK 

 • Açlık gerektirmez 
 • Tiroid bezinde verilen maddenin tutulumunu etkileyen ilaçların öncesinde kesilmesi gerekmektedir. ( Bunlar yine tiroid hastalıkları için kullanılan ilaçlardır.)

 İSTENME SEBEBİ

 • Tiroid bezinin her türlü büyümesinin araştırılması
 • Varsa nodül aktivitesinin değerlendirilmesi
 • Hipertiroidi sebebinin araştırılması
 • Tiroid bezinin doğumsal anomalilerinin araştırılması
 • Normal yerleşim dışında var olabilecek tiroid dokusunun araştırılması 
 • Cerrahi sonrası bakiye tiroid dokusunun değerlendirilmesi
 • Boyun ve göğüsün üst bölgesindeki kitlelerin incelenmesi
 • Tiroid iltihaplarının tanı ve takibi ve  
 • Az çalışan tiroid bezinin araştırılmasında kullanılır.

 UYGULAMA ŞEKLİ

 Hastaya damardan radyoaktif madde enjekte edildikten sonra 30 dakika sonra sırtüstü yatar pozisyonda kısa bir çekim gerçekleştirilir. 

Değerlendirme görsel ,fizik muayene , ilgili laboratuvar tetkikleri ve varsa ultrasonografi ile birlikte yapılır.